&#3626

สาสน์จากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ

สาสน์จากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ แอนโทนีโอ กูดทาเลซ (António Guterres) เนื่องในวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก ในวันรณรงค์ตระหนักร...

Continue reading

สาสน์จากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ

สาสน์จากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ แอนโทนีโอ กูดทาเลซ (António Guterres) เนื่องในวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก ในวันรณรงค์ตระหนักร...

Continue reading

การบำบัดรักษา ด้วยไบโอเทอราพี

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562   นี้  Mr. Evan Ross ผู้ก่อตั้งและผู้เชี่ยวชาญด้าน Bio Theraphy จะเปิด Course บริการ Bio Therapy ที่มูลนิธิออทิ...

Continue reading

Empowerment Workshop for Autisticthai Network 10-12 พค.2562 สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)

#Empowerment Workshop for Autisticthai Network 10-12 พค.2562 สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) จัดประชุมภาคีเครือข่ายชมรมผู้ปกครองบุคค...

Continue reading

เตรียมงานจัดตั้งบ้านพิทักษ์ออทิสติก Homecare

สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) มอบอ.ปราโมทย์ ธรรมสโรช ผู้แทนสมาคม ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน การจัดสวัสดิการสังคมในประเทศอังกฤษ ร่วมกับคณะ...

Continue reading

ออทิสติกพบสมาชิกวุฒิสภา

#ขอเดินตามหลักการ”สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ผีเสื้อกระพือปีก”ของอ.นพ.ประเวศ วสี 28 มิ.ย.2562 ณ อาคารสุขประพฤติ สมาชิกวุฒิสภาอาวุโสหลายท่า...

Continue reading