ออทิสติกพบสมาชิกวุฒิสภา

#ขอเดินตามหลักการ”สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ผีเสื้อกระพือปีก”ของอ.นพ.ประเวศ วสี 28 มิ.ย.2562 ณ อาคารสุขประพฤติ สมาชิกวุฒิสภาอาวุโสหลายท่า...

Continue reading

เตรียมงานจัดตั้งบ้านพิทักษ์ออทิสติก Homecare

สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) มอบอ.ปราโมทย์ ธรรมสโรช ผู้แทนสมาคม ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน การจัดสวัสดิการสังคมในประเทศอังกฤษ ร่วมกับคณะ...

Continue reading