อาชีวศึกษากับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำสำหรับคนพิการ

#อาชีวศึกษากับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำสำหรับคนพิการ #INCLUSIVE VOCATIONAL EDUCATION #การศึกษาพิเศษไทย จะก้าวไปต่ออย่างไร? สำนัก...

Continue reading

บริษัทสยามพิวรรธน์และคุณไชยยงค์ รัตนอังกูรผู้บริหารICON CRAFT ร่วมเปิดงาน “ดีไซน์พิเศษ สร้างสรรค์จากคนพิเศษ”

#Citizen of Love #Make by Beautiful People ICON CRAFT #Art Story by Autisticthai #ICON SIAM SIAM PIWAT ICON SIAM ONE SIAM โดยคุณชฎา...

Continue reading

เจนนี่ ปาหนัน นักแสดง พิธีกร จากรายการยอดฮิต เทยเที่ยวไทย แวะมาให้กำลังใจ กลุ่ม น้องๆ Art Story by Autisticthai

#เจนนี่ ปาหนัน @art story by autisticthai เจนนี่ ปาหนัน นักแสดง พิธีกร จากรายการยอดฮิต เทยเที่ยวไทย แวะมาให้กำลังใจ กลุ่ม น้องๆ Art St...

Continue reading

ผู้บริหาร Super Sports เครือ Central เปิดโครงการ Calorie for Care “ขจัดอุปสรรค เปิดโอกาส สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

#Supersports &Autisticthai #APP STRAVA &Supersports Mr Tony Morton President of CRC Sports ผู้บริหาร Super Sports เครือ Centr...

Continue reading

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพวาดเพื่อการกุศล “Give & Gifted Art Exhibition” ของน้องๆ จากมูลนิธิออทิสติกไทย

      ขอเชิญชมนิทรรศการภาพวาดเพื่อการกุศล “Give & Gifted Art Exhibition” ของน้องๆ จากมูลนิธิออทิสติกไทย ที่ได้เก็บภาพความประทับใจขอ...

Continue reading

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดงาน Share for Child เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้อง ครั้งที่ 1 เพื่อบุคคลออทิสติก และเด็กพิการ

เวลา 17.33 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดงาน Share for Ch...

Continue reading

สมัครด่วน….. โครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ สสส กับ มูลนิธิออทิสติกไทย

สมัครด่วน  Vocational Training Programs for Specialneeds โครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ สสส กับ มูลนิธิออทิ...

Continue reading

5เช้าเม้าท์ใหญ่ ช่อง 5HD กับ Art Story by Autisticthai

     รายการ 5 เช้า เม้าท์ใหญ่. ชวนคุยกับ Art Story by Autisticthai ถึงเรื่องราวของการนำงานศิลปะมาพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก ที่พัฒนา...

Continue reading

มติสมัชชาคนพิการระดับชาติ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ

         19 ส.ค. 62 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. รับข้อเสนอมติสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับช...

Continue reading