มูลนิธิออทิสติกไทย โดยการสนับสนุนจาก คณะวิทยากรสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำโดย ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์

#THE WAY TO SUCCESS #ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น #SE AUTISTICTHAI  มูลนิธิออทิสติกไทย โดยการสนับสนุนจาก คณะวิทยากรสถ...

Continue reading

ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก 53 กลุ่มอาชีพอิสระ จำนวน 1,060 คน เดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการฝึกอบรมอาชีพอิสระในชุมชน

#Empowerment :Autisticthai Family #เดินหน้าเต็มตัว        ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก 53 กลุ่มอาชีพอิสระ จำนวน 1,060 คน เดินหน้า...

Continue reading

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

#National Special Education Board นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึ...

Continue reading

มูลนิธิออทิสติกไทย จัดปฎิบัติการ “ถอดบทเรียน

#Lesson Learned for Autisticthai Lifeskill center #ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความสุขที่แบ่งปันต่อกัน #โปรแกรมการฝึกด้วยสองมือของพ่อแม่ ม...

Continue reading

บ้านพิทักษ์ออทิสติก

ขอบคุณ รายการ เคลียร์คัดชัดเจน คุณกัญญณาณัฎฐ์ ภาธรสืบนุกูล พิธีกร สัมภาษณ์ อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) “...

Continue reading

คุณพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะบุคลากรของสำนักงาน. มาเยี่ยมชมและจัดกิจกรรม

      คุณพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะบุคลากรของสำนักงาน. มาเยี่ยมชมและจัดกิจกรรม”สจส ...

Continue reading

#4กลไกหลักออทิสติก@บ้านพิทักษ์ออทิสติกในชุมชน

#4กลไกหลักออทิสติก@บ้านพิทักษ์ออทิสติกในชุมชน #Guardian Home for Thai Persons with Autism กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมก...

Continue reading

สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)ร่วมกับชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ในพื้นที่จัดอบรมอาชีพจำนวน 53กลุ่มอาชีพอิสระ

         สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)ร่วมกับชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ในพื้นที่จัดอบรมอาชีพจำนวน 53กลุ่มอาชีพอิสระ มีบุคคลออทิสติกแ...

Continue reading

“ครูเล็ก”Patravadi Mejudhon ภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง เยี่ยมชมมูลนิธิออทิสติกไทย พร้อมชมนิทรรศการศิลปะภาพวาด

#Patravadi Mejudhon #Autisticthai Foundation “ครูเล็ก”Patravadi Mejudhon ภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง เยี่ยมชมมูล...

Continue reading