ขอเชิญฟังบรรยายความตระหนักรู้เรื่องการพัฒนาบุคคลผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ขอเชิญฟังบรรยายความตระหนักรู้เรื่องการพัฒนาบุคคลผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ทั้งการพัฒนาจากภายนอกสู่ภายในคือการฝึกบำบัดและการปรับพฤติก...

Continue reading

#วันครูปีนี้ #ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา คำขวัญวันครู #การศึกษาพิเศษ ที่น่ารัก น่าสงสาร #คารวะครูด้วยหัวใจ

#วันครูปีนี้ #ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา คำขวัญวันครู #การศึกษาพิเศษ ที่น่ารัก น่าสงสาร #คารวะครูด้วยหัวใจ ครู นับเป็น ปูชนียบุคคล ที...

Continue reading

21 ธ.ค.2562 สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 4/2562

#autisticthai executive board meetings 21 ธ.ค.2562 สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 4/2562 เพื่...

Continue reading

ออทิสติก พัฒนาได้ ไร้ขีดจำกัด ไม่ต้องรอใครกดปุ่ม

#ออทิสติก พัฒนาได้ ไร้ขีดจำกัด ไม่ต้องรอใครกดปุ่ม” #Autisticthai Foundation ประสบการณ์ของมูลนิธิออทิสติกไทย และสมาคมผู้ปกครองบุคคลอ...

Continue reading

นักศึกษามาหวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆ ออทิสติก

  ในวันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  คณะครุศาสตร์  สาขาจิตวิทยาแนะแนวสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพ...

Continue reading

ฅนจริง ใจไม่ท้อ @ออทิสติกไทย

#ฅนจริง ใจไม่ท้อ @ออทิสติกไทย รายการ “ฅนจริงใจไม่ท้อ”จากช่อง NEW1 โดยคุณก้องเกียรติ พุทธรักษ์ขิต คุณ”เรย์”กวินณดา พรพิชยานุรักษ์และทีม...

Continue reading

Art Story by Autisticthai 6 ศิลปินออทิสติก รับเชิญให้ วาดภาพ งานศิลป์ Art and Play in the Park

#Art and Play in the Park #ICONSIAM #Art Story by Autisticthai 6 ศิลปินออทิสติก รับเชิญให้ วาดภาพ งานศิลป์ Art and Play in the Park ...

Continue reading

เครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่ม TRUE และ สมาคมอนุรักษ์นก “#ชวนน้องออทิสติก “ ส่องกล้องเดินชมนกBirdWalk

#ชวนชมนก #สวนวชิรเบญทัศหรือสวนรถไฟ #BIRD WALK เครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่ม TRUE และ สมาคมอนุรักษ์นก “#ชวนน้องออทิสติก “ ส่องกล้องเดินชม...

Continue reading

คุณพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง เข้าเยี่ยมชมและจัดกิจกรรม

#สจส กทม[email protected] #artstorybyautisticthai #For All Coffee           คุณพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจ...

Continue reading