ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง เปิดโอกาสให้ผู้แทนบุคคลออทิสติก ที่เข้าสู่ระบบการทำงานในหน่วยงานของรัฐ

#Job Employment and Training Programs for Special-need Group หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ป...

Continue reading

รับสมัครด่วน อบรมฟรี โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการทำงาน หลักสูตร E-Commerce และ Socail media

รับสมัครด่วน อบรมฟรี โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการทำงาน  หลักสูตร  E-Commerce  และ  Socail media  

Continue reading

#เบี้ยความพิการ กรมบัญชีกลางจ่ายเข้าบัญชีตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ พร้อมกันทั่วประเทศ

#เบี้ยความพิการ กรมบัญชีกลางจ่ายเข้าบัญชีตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ พร้อมกันทั่วประเทศ ม.ค.63 โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากข...

Continue reading

ขอเชิญฟังบรรยายความตระหนักรู้เรื่องการพัฒนาบุคคลผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ขอเชิญฟังบรรยายความตระหนักรู้เรื่องการพัฒนาบุคคลผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ทั้งการพัฒนาจากภายนอกสู่ภายในคือการฝึกบำบัดและการปรับพฤติก...

Continue reading

#วันครูปีนี้ #ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา คำขวัญวันครู #การศึกษาพิเศษ ที่น่ารัก น่าสงสาร #คารวะครูด้วยหัวใจ

#วันครูปีนี้ #ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา คำขวัญวันครู #การศึกษาพิเศษ ที่น่ารัก น่าสงสาร #คารวะครูด้วยหัวใจ ครู นับเป็น ปูชนียบุคคล ที...

Continue reading

#แก้ไขกฎหมายคนพิการ

#แก้ไขกฎหมายคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ “มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา” เพื่อปรับปรุ...

Continue reading

#Employment and Training Programs for [email protected] #การทดลองการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ

#Employment and Training Programs for [email protected] #การทดลองการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ ผอ.เฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสั...

Continue reading

#สวัสดีปีใหม่ 2563 จาก สมามผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)

#สวัสดีปีใหม่ 2563 จาก สมามผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) #Happy New Year 2020 Best Wishes to You! ขอส่งความสุข แก่เครือข่าย และสมาชิก “ส...

Continue reading

#National Board Committee On Disabilities 3/2562 #มติสำคัญและความก้าวหน้างานนโยบายด้านคนพิการ : กพช #ปรับเบี้ยคนพิการ ๑,๐๐๐ บาท

#National Board Committee On Disabilities 3/2562 #มติสำคัญและความก้าวหน้างานนโยบายด้านคนพิการ : กพช #ปรับเบี้ยคนพิการ ๑,๐๐๐ บาท นายจ...

Continue reading

B-Quik B-Loved ส่งต่อความสุข ต้อนรับปีใหม่ ด้วยภาพวาดจากศิลปินออทิสติก ArtStory by AutisticThai

B-Quik 💛 B-Loved เพราะทุกชีวิต คือความสวยงามบนโลกนี้ ความสมบูรณ์แบบอาจจะไม่ใช่คำตอบเสมอไป ที่สำคัญกว่าคือการได้ใส่ใจ และห่วงใยทุกชีวิ...

Continue reading