พก. ดีเดย์ เตรียมจ่ายเงิน 1,000 บาท เยียวยาโควิด-19 รอบแรก 29 พ.ค. นี้

พก. ดีเดย์ เตรียมจ่ายเงิน 1,000 บาท เยียวยาโควิด-19 รอบแรก 29 พ.ค. นี้ วันนี้ (20 พ.ค. 63) เวลา 08.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธ...

Continue reading

#แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้กำลังใจในยุคNew Normal #Guidelines Labour Policy for PWDs and Autism in Crisis

ขอบคุณ คุณอนุสรี ทับสุวรรณ ที่ปรึกษารมต.กระทรวงแรงงาน โฆษกคณะกรรมาธิการแรงงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร คุณเธียรรัตน์ นวะมะวัฒน์ รองปลัดกระท...

Continue reading

#Distance Learning,New Normal for Education #บ้านส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กพิเศษ

#Distance Learning,New Normal for Education #บ้านส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กพิเศษ #autistic thai Channel , True VLearn มูลนิธิออทิสติกไทย...

Continue reading

#เจาะลึกมติคณะรัฐมนตรี 28 เมษายน 2563 “ มาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการ

#”ถ้วนหน้าบางเรื่อง ไม่ถ้วนหน้าบางเรื่อง #New Question หรือ New Abnormal ทำไม Why??? #ขอบคุณกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่...

Continue reading

สมาคมคนพิการระดับชาติ6 องค์การ #ยื่นข้อเรียกร้องต่อรมว คลัง

#ยื่นข้อเรียกร้องต่อรมว คลัง #แผนข่วยคนพิการ ระยะสอง สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการระดับชาติ6 องค์การ ได้แก่ สมาค...

Continue reading

#กระทรวงแรงงานไม่ทอดทิ้งแรงงานคนพิการ

#กระทรวงแรงงานไม่ทอดทิ้งแรงงานคนพิการ #ขอบคุณกระทรวงแรงงาน #นายจ้างก็ไม่ควรทอดทิ้งคนพิการ #ยืนยันสัดส่วนจ้างงานคนพิการ๑๐๐ ต่อ๑ ไม่ใช...

Continue reading

#แม่พ่อคือครูของลูกตลอดไป

#แม่พ่อคือครูของลูกตลอดไป #แปลงวิกฤติโควิด เป็น โอกาสแห่งการเรียนรู้ #Learning at Home “บ้านเรียนเด็กพิเศษ”ในชุมชน ผู้ปกครองน้องๆออท...

Continue reading

#ออทิสติกไทย ไม่ทิ้งกัน #Virtual Meeting เหนื่อย แต่สุขใจที่พวกเรารักกัน

#ออทิสติกไทย ไม่ทิ้งกัน #Virtual Meeting เหนื่อย แต่สุขใจที่พวกเรารักกัน # เพราะเราเป็นเพื่อนกัน เราจะไม่ทิ้งกัน 17 เมษายน 2563 วันเ...

Continue reading

สู้! โควิด-19 ไปด้วยกัน

คู่มือสู้โควิดสำหรับประชาชน ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) เป็นเชื้อไวววววรัสที่สามารถก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ หลังติดเช...

Continue reading

#ข้อเสนอสวัสดิการคนพิการ

นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิก...

Continue reading