การบำบัดรักษา ด้วยไบโอเทอราพี

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562   นี้  Mr. Evan Ross ผู้ก่อตั้งและผู้เชี่ยวชาญด้าน Bio Theraphy จะเปิด Course บริการ Bio Therapy ที่มูลนิธิออทิ...

Continue reading

สาสน์จากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ

สาสน์จากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ แอนโทนีโอ กูดทาเลซ (António Guterres) เนื่องในวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก ในวันรณรงค์ตระหนักร...

Continue reading