#รายงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน

ดร.สำเริง วิระชะนัง อุปนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) เป็นผู้แทนสมาคม สรุปสาระการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ด้านการเข้าถึงบร...

Continue reading

#ธันวาคม 2563 เริ่มลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินคนพิการ

#ธันวาคม 2563 เริ่มลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินคนพิการ คณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ การกู้เงินคนพิการในภาวะฉุกเฉิน โควิด-19 กู้ฉุกเฉิน 10...

Continue reading

#วันหยุดยาว แต่เราไม่หยุดอาสา #เครือข่ายออทิสติกไทย

ขอบคุณแกนนำชมรมผู้ปกครองออทิสติก นับสิบจังหวัด ทั้ง ในทุกภาค ที่แม้จะเป็น วันหยุดชดเชยตามประกาศราชการ แต่ทุกท่านมี”จิตอาสาไม่มีวันหยุด”...

Continue reading

#มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ (มอพ) #สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด หลายท่าน กล่าวชื่นชมการทำงานของเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ว่า”องค์กรด้านออทิสติก เป็นองค์...

Continue reading

คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ชุดใหม่ ประชุม ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช สาธารณสุข เป็นประธานการประชุม

#คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ 27 ส.ค.2563 คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ชุดใหม่ ประชุม ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช สาธารณ...

Continue reading

คนพิการเฮ! ศาลปกครองถอนคำสั่งคลังที่ให้ “กองทุนคนพิการ” ส่งเงินส่วนเกินคืน

#ความร่วมแรงร่วมใจขององค์การคนพิการทุกองค์การ คนพิการเฮ! ศาลปกครองถอนคำสั่งคลังที่ให้ “กองทุนคนพิการ” ส่งเงินส่วนเกินคืน ศาลปค.สั่งเพ...

Continue reading

#นำเสนอนโยบายด้านการมีงานทำคนพิการทุกประเภท สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)

#นำเสนอนโยบายด้านการมีงานทำคนพิการทุกประเภท สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและสมาคมแต่ละประเภท...

Continue reading

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หารือทีมงานสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

13 ก.ค.2563 นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หารือทีมงานสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร นำโดย นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้...

Continue reading

#TRUE VROOM ,TRUE VLEARN,Autisticthai Channel 11 ก.ค.2563ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ครั้งที่ 3/2563 โดยประชุมผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ True VROOM

#autism thai meeting 3/2563 #TRUE VROOM ,TRUE VLEARN,Autisticthai Channel 11 ก.ค.2563ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซ...

Continue reading

#Non Formal Education for Special Need อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ผอ.ณัฐกฤตา พึ่งสุข ซึ่งกำกับดูแล ศูนย์การศึกษานอกระบบ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ

#Non Formal Education for Special Need อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ผอ.ณัฐกฤตา พึ่งสุข ซึ่งกำกับดูแล ศูนย์การศึกษานอกระบบ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ...

Continue reading