ภาพกิจกรรมสมาคม, สมาคมผู้ปกครองฯ

17-18 ต.ค.2563. แกนนำสภาคนพิการทุกประเภทจาก 6 องค์การคนพิการ มาร่วมประชุมสมัชชาคนพิการทุกประเภทในรูปแบบ NEW NORMAL.

#Disability Thailand Assembly 2020
17-18 ต.ค.2563. แกนนำสภาคนพิการทุกประเภทจาก 6 องค์การคนพิการ มาร่วมประชุมสมัชชาคนพิการทุกประเภทในรูปแบบ NEW NORMAL. มีการประชุมทั้งแบบ ONLINE OFFLINE ณ ใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร
ปีนี้มีการเลือกตั้ง นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยหรือเรียกย่อว่า “ประธานสภาคนพิการ” คนใหม่ โดย
อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ได้รับหน้าที่ในรอบนี้ มีวาระ 2ปี โดยมีนโยบายบริหารจัดการสภาให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ หรือ NEW NORMAL ที่เน้นหลักการทำงานแบบ 4PWs คือ Public Policy Participation Process and Wisdoms พร้อมจัดทำ “มติสมัชชาคนพิการแห่งชาติ:ข้อเสนอการเยียวยาและฟื้นฟูคนพิการจากภัยโควิด-19” รวม 4 ข้อหลัก นำมาผสมกับนโยบายและFlapship ปี2564 จำนวน 7เป้าหมาย ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. และการส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัด การปรับโครงสร้างการทำงานของ อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด. ให้คล่องตัวและร่วมมือกับผู้นำคนพิการในระดับจังหวัดมากขึ้น ปรับนโยบายการทำงานด้านกองทุนคนพิการระดับจังหวัดให้สนับสนุนงานคนพิการอย่างแท้จริง เสนอให้มีตัวแทนคนพิการเป็นคณะทำงานกลั่นกรองโครงการในระดับจังหวัดด้วย
มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม คณะอนุกรรมการด้านการศึกษา คณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการ คณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงาน คณะอนุกรรมการด้านการแพทย์และฟื้นฟูสมรรถภาพ คณะอนุกรรมการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกฯ คณะอนุกรรมการด้านกีฬาและการท่องเที่ยว คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาองค์กร คณะอนุกรรมการด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภาษา คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและสิทธิมนุษย์ชน คณะอนุกรรมการด้านการต่างประเทศและนโยบายสาธารณะ คณะอนุกรรมการด้านกิจการอาเซียน คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมกิจการค้าสลาก รวม15 ฝ่าย
ขอบคุณ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอำนวยการ สภาคนพิการทุกท่าน ที่ร่วม คิด ร่วมทำ. ร่วมขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะของคนพิการกว่า 2 ล้านคนทั่วประเทศ
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
18 ต.ค.2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *