ภาพกิจกรรมสมาคม, สมาคมผู้ปกครองฯ

#แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้กำลังใจในยุคNew Normal #Guidelines Labour Policy for PWDs and Autism in Crisis

ขอบคุณ คุณอนุสรี ทับสุวรรณ ที่ปรึกษารมต.กระทรวงแรงงาน โฆษกคณะกรรมาธิการแรงงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร คุณเธียรรัตน์ นวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน คุณศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการแรงงาน วุฒิสภา ที่มารับฟังสถานการณ์ ข้อเสนอด้านแรงงานของคนพิการและบุคคลออทิสติก และให้กำลังใจพนักงานและเยาวชนออทิสติก ณ ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานบุคคลออทิสติก ในช่วงโควิด-19
อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ อ.ปราโมทย์ ธรรมสาโรชและ คุณกิจจาพร ชื่นบุญ เป็นผู้แทนสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) และมูลนิธิออทิสติกไทย ร่วมให้ข้อมูล ในประเด็นต่างๆ เช่น การขอการสนับสนุนนโยบายให้กระทรวงแรงงานยืนยัน เรื่อง สัดส่วนการจ้างงานคนพิการ ๑๐๐ ต่อ ๑ การสนับสนุนระบบการสอนงาน การฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมในการทำงานสำหรับคนพิการ ที่ยืดหยุ่นหลากหลายและเป็นธรรม การสนับสนุนการจ้างงานทางเลือก และมาตรการตามมาตรา ๓๕ ข้อเสนอ นโยบายการฟื้นฟูงานอาชีพคนพิการ ตามพรก.เงินกู้ฉุกเฉิน ที่ควรสนับสนุนให้ องค์กรด้านคนพิการ มูลนิธิ สมาคมที่เชี่ยวชาญแต่ละด้าน ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศร่วมเป็น Node กับกระทรวงแรงงาน ในการฝึกอบรม ทั้งUP SKILL RE SKILL แก่คนพิการแต่ละประเภท การสนับสนุนอาชีพอิสระคนพิการ และ การเตรียมความพร้อมในการฝึกงานในยุค New Normal
คณะผู้บริหารด้านนโยบาย ได้พบปะเยาวชน ที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต ทักษะพื้นฐานอาชีพโดยใช้กระบวนการ Social competency และการทำงานของ Art Story by autisticthai และS.E.AUTISTICTHAI การทำดอกมะลิที่บ้านในช่วงวิกฤต และชิมกาแฟ เครื่องดื่มจากAll coffee by Autistic พร้อมมอบสิ่งของ แก่น้องๆเยาวชนด้วย
มูลนิธิออทิสติกไทย
สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
13พ.ค.2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *