ภาพกิจกรรมสมาคม, สมาคมผู้ปกครองฯ

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดประชุมหารือ เสนอการเยียวยาและฟื้นฟูคนพิการจากภัยโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ รวม ๖ ข้อ

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดประชุมหารือคณะกรรมการบริหารเพื่อเตรียมข้อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ(กพช)และรัฐบาลตามลำดับ
โดยข้อเสนอการเยียวยาและฟื้นฟูคนพิการจากภัยโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ รวม ๖ ข้อได้แก่
๑. ขอให้คนพิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงวัคซีนโรคโควิด-๑๙ โดยเฉพาะกบุ่มคนพิการที่มีความพิการรุนแรงหรือมีปัญหาด้านสุขภาพ
๒.ขอให้มาตรการกู้ยืมเงินทุนฉุกเฉินไม่จำเป็นต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง (เยี่ยมบ้าน)
๓.มาตรการการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเพิ่มจากเดือนละ ๘๐๐ บาทเป็น ๑,๐๐๐ บาทถ้วนหน้าทุกคน
๔.ขอให้คนพิการเข้าถึงมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูโควิด-๑๙ โดยเฉพาะมาตรการคนละครึ่ง
๕.ขอให้รัฐบาลส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ คงคำนวณการจ่ายค่าตอบแทนตามจำนวนวันในการทำงานตามกฎกระทรวงแรงงาน คือ ๓๖๕ วัน
๖.ขอให้พก. (กองทุน) ยังคงพิจารณาสนับสนุนโครงการให้แก่องค์กรด้านคนพิการอย่างต่อเนื่องและสามารถทำงานในช่วงวิกฤติโควิด ได้อย่างเหมาะสมรวมถึงปรับปรุงกฎหมาย
ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
ประธานสภาคนพิการฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *