ภาพกิจกรรมสมาคม, สมาคมผู้ปกครองฯ

#ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี #Autisticthai Like Skill Center Pattaya,Autisticthai Foundational วันนี้ขอแนะนำ “ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี” 1ใน 40 แห่ง

#ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
#Autisticthai Like Skill Center Pattaya,Autisticthai Foundational
วันนี้ขอแนะนำ “ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี” 1ใน 40 แห่ง ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายมูลนิธิออทิสติกไทย ตั้งอยู่ที่……… ประธานศูนย์ คือ คุณสุภางค์ สัมฤทธิ์
ซึ่งเป็นผู้ปกครองที่มีประสบการณ์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือเด็กออทิสติกของมูลนิธิออทิสติกไทย หลายหลักสูตรเช่น ABA PROGRAM VISUAL SUPPORT PROGRAM SENSORY INTEGRATION PROGRAM และโปรแกรมอื่นๆ ที่สำคัญ คือ คุณสุภางค์ สัมฤทธิ์ เป็น แกนนำผู้ปกครองของสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) จบมหาบัณฑิตด้านจิตวิทยาการศึกษา. และช่วยเหลือเด็กพิเศษในเมืองพัทยา โดยจัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย มากว่า 10ปี โดยในปี พ.ศ. 2562 จัดบริการกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ อายุระหว่าง 3-12ปี จำนวน 20 คน โดยมีการจัดทำ แผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล หรือ IDP (Individualized Delvelopment Plan) มีการทำ Mind Mapping การทำแผนการฝึก”ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและการเรียนรู้” เช่น ทักษะกลไกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะกลไกกล้ามเนื้อมัดเล็ก. ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ทักษะด้านภาษาและการสื่อสารทักษะด้านสังคม โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่มาร่วมโครงการ ตามกรอบแนวคิด Parent as a Teacher and Professioner และมีนวัตกรรมเด่น คือ”สวนพี่ชอง” หรือ “สวนบำบัด” ซึ่งมีลักษณะการใช้ธรรมชาติบำบัดในการส่งเสริมทักษะเด็กพิเศษ
ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก เมืองพัทยา ได้รายงาน OUTCOME หรือ ผลลัพธ์ของการดำเนินงานในช่วง ปี2562 ซึ่งโดยสรุปพบว่า เด็กๆมีทักษะและพัฒนาการที่เพิ่มมากขึ้นในทุกด้าน ทั้งนี้ตามเป้าหมายและวัตถุที่กำหนดในระยะสั้นและระยะกลาง การคงที่ของสมาธิมีมากขึ้น เด็กสนุกที่จะเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่นที่ได้ออกแบบไว้ ทั้งด้านการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆ การใช้ตาราง 9 ช่อง ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา การช่วยเหลือตนเองในทักษะชีวิตประจำวัน รวมทั้ง ผู้ปกครองได้นำกิจกรรมไปต่อยอดที่บ้านและในครอบครัวของตนเอง สิ่งสำคัญ คือ “ ทุกครอบครัว เป็นเพื่อนกัน และข่วยกันระดมความคิดในการพัฒนาศักยภาพของลูกๆที่มีภาวะความต้องการจำเป็นพิเศษ”
ขอขอบคุณ คุณสุภางค์ สัมฤทธิ์ และคณะผู้ปกครองทุกท่าน ที่รักและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ขอบคุณทีมวิทยากรมูลนิธิออทิสติกไทย ขอบคุณกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สนับสนุน”โครงการศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกในชุมชน”ที่มูลนิธิออทิสติกไทย เพียรพยายามพัฒนามาอย่างต่อเนื่องกว่า 15 ปี และศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกหลายแห่งได้ร่วมเป็น “ศูนย์บริการคนพิการ”ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ชูศักดิ์ จันทยานนท์ มูลนิธิออทิสติกไทย
4ต.ค.2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *