ภาพกิจกรรมสมาคม, สมาคมผู้ปกครองฯ

#วันหยุดยาว แต่เราไม่หยุดอาสา #เครือข่ายออทิสติกไทย

ขอบคุณแกนนำชมรมผู้ปกครองออทิสติก นับสิบจังหวัด ทั้ง ในทุกภาค ที่แม้จะเป็น วันหยุดชดเชยตามประกาศราชการ แต่ทุกท่านมี”จิตอาสาไม่มีวันหยุด”ลงกิจกรรมในพื้นที่ทั้งระดับจังหวัด ระดับกลุ่มภาค และระดับจังหวัด จากเหนือสุด จรดใต้สุด จากกลาง สู่ตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและเยาวชนออทิสติก 14 จังหวัดภาคใต้ ที่ระนองโครงการพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐาน กลุ่มอนุภาคกลาง ณ ที่กาญจนบุรี โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือเด็กออทิสติก ที่หนองคาย โครงการบ้านเรียน โครงการรระดมทุนที่อุบลราชธานี โครงการอบรมอาชีพ 45กลุ่ม ใน 37 จังหวัด อาทิ สกลนคร ปัตตานี ราชบุรี ชลบุรี ตาก และฯลฯเป้าหมาย คือพัฒนาองค์กร ขับเคลื่อนการเข้าถึงสิทธิ จัดระบบการดูแล จัดกลุ่มอาชีพ เพื่อให้ลูกๆมีรายได้ มีงานทำที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “โดยไม่รอความช่วยเหลือทางเดียว
ขอบคุณประธานการจัดงานในที่พื้นที่ “แม้เป็นวันหยุด แต่จิตอาสาเราไม่หยุด” ขออภัยอาจลงภาพกิจกรรมได้ไม่ถ้วนทั่ว
ขอแสดงความนับถือ
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย
6กย.2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *