ภาพกิจกรรมสมาคม, สมาคมผู้ปกครองฯ, ไม่มีหมวดหมู่

#วันครูปีนี้ #ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา คำขวัญวันครู #การศึกษาพิเศษ ที่น่ารัก น่าสงสาร #คารวะครูด้วยหัวใจ

#วันครูปีนี้
#ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา คำขวัญวันครู
#การศึกษาพิเศษ ที่น่ารัก น่าสงสาร
#คารวะครูด้วยหัวใจ
ครู นับเป็น ปูชนียบุคคล ที่ควรเคารพในสังคมไทย เนื่องในโอกาสวันครูปี 2563 ผมกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านผู้ที่มี “ความรักศิษย์ คิดพัฒนาศิษย์ในทุกมิติ โดยไม่เลือกว่า ศิษย์จะมีความหลายหลายแตกต่างอย่างใด รวมถึงเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ “ และขอบคุณครูทุกท่านที่ตั้งใจสอนเด็กพิเศษ เด็กพิการ
การจัดการศึกษาพิเศษ ของประเทศไทย เริ่มมากว่า 60 ปี แสดงให้เห็นว่า มีครูอาจารย์กลุ่มหนึ่งที่ยอมรับและเปิดโอกาสให้ศิษย์กลุ่มต่างๆ แต่ระบบการจัดการการศึกษาพิเศษ ของประเทศไทย ไม่ประสบความสำเร็จ เท่าที่ควรจะเป็นนัก ผมมีโอกาสคลุกคลีวงการการศึกษาพิเศษ มากว่า 20 ปี ความสำเร็จ มีทั้งแบบพุ่งขึ้น และ พุ่งลง เป็นวงจร “ที่น่าสงสาร”อย่างยิ่ง กฎหมายดี แผนดี. แต่การจัดการ ยังมีเครื่องหมายคำถามมากมาย. แม้ว่าวันนี้ เราจะประกาศ นโยบาย Inclusive Education หรือเรามักใช้ ถ้อยคำ Education for All /All for Education เป็นเพียง การใช้ถ้อยคำในการนำเสนอ แต่ในการปฎิบัติจริง “ไม่สำเร็จดังความตั้งใจ” เป็น วงจร “ที่น่าสงสาร” “เด็กพิเศษ ถูกทิ้ง” ผู้ปกครองต้องลงขันจ้างครู ขอเงินพระมาทำผ้าป่า ช่วยโรงเรียน จ้างครูสอนเด็กๆ ที่สุด แม้เราจะมีคณะกรรมการระดับชาติ ระดับกระทรวงคอยกำกับ มีแผนพัฒนาการศึกษาพิเศษ ระดับชาติ มีระเบียบ. กฎเกณฑ์แต่สิ่งเหล่านี้อยู่ในกระทรวง คงต้องหวังพึ่ง “เทวดา”ที่จะอวตาลมาช่วยขับเคลื่อนเรื่องนี้ ผมถอดใจจริงๆ
ตัวอย่างรูปธรรม หนึ่ง ที่เพิ่งเกิดขึ้น คือ “การเรียนร่วมหรือการเรียนรวม” เถียงกัน เรื่อง ร่วมกับรวม ที่ไม่มีไม้เอก มากว่า “สิบปี”สุดท้าย มีเด็กพิการและเด็กพิเศษ ได้เรียนรวมในเชิงปริมาณ แต่ไม่ได้เรียนรวมในเชิงคุณภาพสักเท่าไร
ห้องเรียนคู่ขนาน ที่ออกแบบมา กว่า สิบปี ทำได้ 100กว่าห้อง จากจำนวนห้องเรียนทั่วประเทศ หลายหมื่นห้อง เพื่อให้โอกาสเด็กพิเศษ เด็กพิเศษ ที่ไม่สามารถเรียนรวมได้เต็มที่ ไม่ได้รับการสนับสนุน ใดๆเลย ครูยังเป็น “ลูกจ้าง” ไม่มั่นคง ณ วันนี้ มีเด็กๆที่ได้รับการศึกษาจากห้องเรียนคู่ขนาน นับพันคน แต่ไม่เคยขยายจำนวนใดๆเลย พอ สมาคม ฯส่งเสียงออกไป ก็บอกว่า “ไม่มีตำแหน่ง ไม่มีเงิน ไม่มีคน “ ไร้สาระสิ้นดี แต่ขั้น ตำแหน่ง ของนักจัดการ กลับสูงขึ้น “น่าสงสารสิ้นดี”
สมาคม ฯได้ร่วมแก้ไขปัญหานี้กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปลี่ยนผู้บริหารมาหลายท่าน ล่าสุดเมื่อ 8 สิงหาคม 2562 จัดประชุมปฎิบัติการร่วมกัน มีข้อสรุปว่า ต้องมีกลไกด้านกฎหมายรองรับ จึงยกร่างระเบียบ สพฐ ”ว่าด้วยการจัดห้องเรียนคู่ขนานและห้องสอนเสริม” หมดงบประมาณไปหลายแสนบาท เวลาผ่านไป ครึ่งปี นิติกร สำนักงาน ฯ ทำจดหมายแจ้งว่า ร่างระเบียบ ไม่ชัดเจน ไม่มี ความเป็นภาษากฎหมาย และอื่นๆ รวมทั้งขอให้ ตั้ง “เทวดาหน้าเขียว” ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย การเงิน การคลังร่วมร่าง ทำยังกับเป็น รัฐธรรมนูญของประเทศ แค่ระเบียบเล็กๆ ยังไม่มีปัญญาทำ ทั้งที่ช่วงร่างระเบียบ ก็มีทีมนิติกร และผู้เชี่ยวชาญมาร่วมร่าง “น่าสงสารกระทรวงศึกษาธิการจริงๆ” มิน่า การศึกษาไทย เดินได้มาเพียงนี้
ผมว่าจะปล่อยวางเรื่องนี้ ไม่อยาก commentใดๆ แต่เมื่อนึกถึง เด็กพิเศษ. หาที่เรียนไม่ได้ ถูกทิ้ง ถูกกีดกัน. ไม่สามารถเข้าเรียนร่วมได้ แม้แค่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ (โชคดี ยังมีการศึกษาทางเลือกให้เรียน ) เราจะมี”การศึกษาไว้เพื่ออะไร เพื่อลาภ ยศ ตำแหน่ง หรือเพื่อการพัฒนา”
ผมจะดับเครื่องชน ใครร่วมด้วย มานัดกัน จะไปยื่นจดหมาย ถึงผู้บริหารสักครั้ง เกิดมาผมไม่เคยคิดว่าทำงานแบบดับเครื่องชน เลย มีแต่ให้ความร่วมมือ
พบกันเร็วๆนี้
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
15 มกราคม 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *