ร่วมบริจาคสนับสนุนมูลนิธิออทิสติกไทย

ชื่อบัญชี             ” สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)”
ธนาคาร                กรุงเทพ  (สาขาสามแยกไฟฉาย
ประเภท                บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
หมายเลขบัญชี     159-0-85635-5