ภาพกิจกรรมสมาคม, สมาคมผู้ปกครองฯ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือ “ครูพี่โอ๊ะ” ของนักศึกษา กศน พร้อมคณะ ชื่นชม กศน. ต้นแบบ มูลนิธิออทิสติกไทย

#ครูพี่โอ๊ะ WOW WOW @Autisticthai Foundation
#ครูพี่โอ๊ะ” wow wow…ชื่นชม “ต้นแบบ กศน. ออทิสติกไทย”
ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือ “ครูพี่โอ๊ะ” ของนักศึกษา กศน พร้อมคณะ ดร.ปรเมศว์ สุขมาก ผอ.สำนักงาน กศน กรุงเทพมหานคร เยี่ยมชม และหารือ การจัดการศึกษานอกระบบ บุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และการเรียนรู้
นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย นายปราโมทย์ ธรรมสโรทย์ นายสุริยา พึ่งธงไทย อุปนายกและเลขานุการสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) นายณัฐพงษ์ รงคะวิรุจน์ชัยผู้อำนวยการ กศน.เขตตลิ่งชัน ให้การต้อนรับ
“ครูพี่โอ๊ะ” มีความเป็นเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับทีมงาน ออทิสติก อย่างมีความสุข รับฟัง การสรุป รายงานจาก “อ.ชูศักดิ์” ถึงสถานการณ์ของการศึกษากลุ่มเด็กพิเศษ ที่ต้องการการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล ความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กศน และกลุ่มผู้ปกครองออทิสติกที่ร่วมมือกันมาอย่างยาวนาน กว่า สิบปี กรณีศึกษาการจัด กศน ต้นแบบ ณ มูลนิธิออทิสติกไทย ที่จัดแบบ Hybrids ผสมผสาน การศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพควบคู่กัน มีผู้เรียนที่จบการศึกษา หลายรุ่น มีระบบ ส่งต่อ Transition Service เข้าสู่ หลักสูตรการฝึกอาชีพ และการจ้างงาน ร่วมกับภาคธุรกิจ และกระทรวงแรงงาน บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคกระบวนจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ ผู้ปกครองและชุมชนร่วมมือและสนับสนุน และรับฟังข้อเสนอเพื่อการพัฒนาการศึกษานอกระบบ ด้วย
“ครูพี่โอ๊ะ” สรุปว่า “จะจัดทำ คณะทำงาน พัฒนารูปแบบการศึกษานอกระบบ สำหรับบุคคลออทิสติกบุคคลที่บกพร่องทางสติปัญญา หรือการเรียนรู้. เป็น Core Team เพื่อพัฒนาและขยายผลไปตามจุดต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่จะร่วมพัฒนา ในระยะที่ 1 จำนวน 10 จังหวัด ที่มีทั้งด้านการพัฒนา หลักสูตรเฉพาะด้าน กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม การจัดทำเกณฑ์ หรือปรับปรุงข้อกำหนดด้านบุคลากร และแฟลตฟอร์มที่ทันสมัย สำหรับการพัฒนา ผู้เรียน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนกลุ่มพิเศษ หรือคนพิการ ที่ไม่ได้ศึกษาในระบบ จำนวนกว่า 70,000คน (ประเมิน จากข้อมูล ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของจำนวนคนพิการที่อายุถึงเกณฑ์และไม่ได้เรียน)ให้เข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสม
“ครูพี่โอ๊ะ” ได้ชม การจัดการศึกษา สายสามัญ สายอาชีพ ในกลุ่ม งานดนตรี ธุรกิจงาน กาแฟ งานเบเกอรี่ งานปั้น และงานศิลปะ ชิมชาไทยและขนมจาก ฝีมือน้องๆ For All Coffee ชม ฝีมือการวาดภาพจาก ศิลปิน Art story by Autisticthai ช็อป สินค้า จาก Art story Shop ผลิตกันสดๆ ทั้งเสื้อยืดสกรีนภาพ Case โทรศัพท์ และภาพวาดต่างๆ
ก่อนกลับ ท่านกล่าวชื่นชมและขอบคุณ “มูลนิธิออทิสติกไทย”ที่สร้างสรรค์ นวัตกรรมคุณภาพเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
มูลนิธิออทิสติกไทย
13 มีค.2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *