ไม่มีหมวดหมู่

มูลนิธิออทิสติกไทย โดยการสนับสนุนจาก คณะวิทยากรสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำโดย ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์

#THE WAY TO SUCCESS
#ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
#SE AUTISTICTHAI
 มูลนิธิออทิสติกไทย โดยการสนับสนุนจาก คณะวิทยากรสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำโดย ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์ พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญรวม 10ท่าน เป็นวิทยากรและกระบวนกร เพื่อพัฒนา อัตตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ การคิดกลยุทธ์การตลาด ของสินค้า ชุมชนออทิสติกที่เน้น”การมีส่วนร่วมในการผลิตของเด็กและบุคคลออทิสติกแต่ละครอบครัว” โดยจัดในรูปแบบworkshop ระหว่างวันที่. 20-22ก.ย.2562
กิจกรรมที่ 4 การติดตาม ประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รอบนี้ มีกลุ่มอาชีพสำหรับบุคคล
ออทิสติกที่ผ่านการอบรมในรอบที่ 1,2,3 และนำกลับไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมสู่การจำหน่ายในเชิง “วิสาหกิจเพื่อสังคม”ของแต่ละกลุ่มชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกที่ผ่านเข้ารอบที่ 4 จำนวน 13กลุ่ม กว่า 60 คน และได้ประมวลข้อมูล เพื่อเขียน BMC หรือ “ แผนธุรกิจ” (Business Model Canvas)ที่สอดคล้องกับหลักบริหารจัดการ รวมทั้งได้นำเสนอต่อกลุ่ม ที่เรียกว่า การทดลอง Pitching สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน  ขอบคุณ คณะวิทยากรทุกท่าน ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน “เราจะเดินไปพร้อมๆกัน” ขอบคุณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่สนับสนุน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *