ไม่มีหมวดหมู่

มูลนิธิออทิสติกไทย จัดปฎิบัติการ “ถอดบทเรียน

#Lesson Learned for Autisticthai Lifeskill center
#ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความสุขที่แบ่งปันต่อกัน
#โปรแกรมการฝึกด้วยสองมือของพ่อแม่
มูลนิธิออทิสติกไทย จัดปฎิบัติการ “ถอดบทเรียน ประเมินโปรแกรม และประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก” 16 จังหวัด ในภาคีมูลนิธิออทิสติกไทย
การถอดบทเรียน (Lesson Learned) เป็นการสังเคราะห์จากประสบการณ์ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่มูลนิธิออทิสติกไทย จัดแก่แกนนำผู้ปกครอง และนำไปจัดกิจกรรมช่วยเหลือบุตรหลานในชมรมของจังหวัด พร้อมจัดตั้งเป็น “ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกในจังหวัด โดยมีน้องๆเด็กและเยาวชนออทิสติกและที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษร่วมโครงการจังหวัดละ 20คน ในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ภายใต้แนวคิด Parents as a Teacher and Parets as a Professioner “ กระบวนการถอดบทเรียน นับเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ ทำให้สามารถนำข้อมูลมาปรับปรุงโปรแกรมการอบรมของมูลนิธิให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย อ.สุชาดา สาครเสถียร และทีมงานมูลนิธิร่วมในกระบวนการด้วย และชื่นชม ศักยภาพของผู้ปกครองทุกท่านที่ออกมา นำเสนอประสบการณ์ การจัดการ ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกได้อย่างชัดเจน เข้าใจและผลพบว่าเด็กๆมีพัฒนาการที่เพิ่มมากขึ้น หลายจังหวัด จัดทำ SlideและClipนำเสนอระดับ มืออาชีพที่เดียว
จะเห็นได้ว่า “โปรแกรมการฝึกด้วยสองมือของพ่อแม่” ช่วยลูกๆที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้จริง เรามีพ่อแม่ที่มีความสามารถที่ผ่านกระบวนการ รวม 1000 ครอบครัว นับเป็นความภูมิใจ วันแรกที่ท่านเหล่านี้เข้ามาเป็นภาคีและเเริ่มเรียนรู้กับมูลนิธิ กับวันนี้ที่ท่านมานำเสนอหรือ Present งาน จะเห็นความคิด จะเห็นศักยภาพในการดูแลลูก และความก้าวหน้าของลูกๆเราทุกคนอย่างชัดเจน
ขอคารวะทุกท่าน “ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความสุขที่แบ่งปันต่อกัน”
ขอบคุณ “กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ที่สนับสนุนงานของเราอย่างต่อเนื่อง
เราพร้อมเป็น Best Pratice ของ ประเทศ
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
มูลนิธิออทิสติกไทย
14กย2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *