ภาพกิจกรรมสมาคม, สมาคมผู้ปกครองฯ

#มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ (มอพ) #สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด หลายท่าน กล่าวชื่นชมการทำงานของเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ว่า”องค์กรด้านออทิสติก เป็นองค์กรด้านคนพิการ ที่มีความเข้มแข็ง ก้าวหน้า และให้ความสำคัญกับการทำงานที่มีมาตรฐาน ทำให้บุคคลออทิสติกและครอบครัว เข้าถึงสิทธิโอกาสในทุกด้าน
ขอบคุณประธานชมรม คณะกรรมการชมรมทั่วประเทศ และประธานกลุ่มโซนภาคทั้ง 16 กลุ่ม ที่ดำเนินการ จัด”การอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรเครือข่ายบุคคลออทิสติกเพื่อเข้าสู่มาตรฐานองค์กร” จนสำเร็จ ทั้ง 16 กลุ่มโซนภาคทั่วประเทศ เป็นการทำงานกันตลอดช่วงเดือน สิงหาคมและกันยายน 2563 มีการแจ้งข่าวสาร ผลสรุปการดำเนินงานมาที่ไลน์กลุ่มสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)อย่างสม่ำเสมอ เริ่มจากการInformation จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนโยบาย ระดับชาติ ระดับพื้นที่ ผลการขับเคลื่อนงาน นำมาเข้ากระบวนการสังเคราะห์ (Swot Analysis) การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน การจัดทำแผนงาน โครงการ และประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐาน ทำให้สมาคมสามารถสะท้อนประเด็นนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ วิธีการทำงานยังใช้ระบบการทำงานONLINE ระบบ TRUE VROOM มาเสริมการทำงานด้วย(ขอบคุณ True)
สิ่งที่ได้รับ คือ”การสานพลังความร่วมมือที่ดีต่อกัน การปรับกระบวนการสื่อสารในการทำงาน เพื่อสิทธิของกลุ่มเด็กออทิสติก เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและครอบครัวทั่วประเทศ แผนงานประจำปี เป้าหมายการพัฒนาและอื่นๆ แม้ว่าทุกท่านจะเป็น “อาสาสมัคร”แต่ทำงานด้วยความทุ่มเท จนถึงระดับ “มืออาชีพ”ในการเป็นกระบวนกร วิทยากร แสดงให้เห็นว่า ประสบการณ์ที่ พวกเราทุกคน ร่วมสร้างสรรค์ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) มีความสำเร็จ สมกับ”องค์การคนพิการระดับชาติ ตามที่กฎหมายกำหนด ขอลงภาพกิจกรรม และขออภัยหากลงภาพได้ไม่ครบถ้วนทุกพื้นที่
ขอบคุณทุกคน “We Are Autisticthai Team” ขอบคุณทีมงานสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)ที่ทำงาน Admid และทำงาน behind the scenes
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
30 ส.ค.2563
Cr.ภาพจากไลน์กลุ่มสมาคมและกลุ่มจังหวัดต่างๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *