#ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

#ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนในกองท...

Continue reading

#องค์การคนพิการ 7องค์การ #ข้อเสนอเยียวโควิดระลอกใหม่

ตามที่เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจ...

Continue reading

กรมพก. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ครั้งที่ 1/2564 โดย

#SDO BOARD #มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ กรมพก. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ...

Continue reading

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดประชุมหารือ เสนอการเยียวยาและฟื้นฟูคนพิการจากภัยโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ รวม ๖ ข้อ

#ข้อเสนอต่อรัฐบาลและกพช #สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดประชุมหารือคณะกรรมการบริหารเพื่อเตรียมข...

Continue reading

#Flagship2021 ขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ที่ประชุมในวันหยุดเพื่ออนุมัติ Flagship และแผนงานสมาคมฯ ปี 2564

#Flagship2021 ขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ที่ประชุมในวันหยุดเพื่ออนุมัติ Flagship และแผนงานสมาคมฯ ปี 2564 ใน...

Continue reading

คุณสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ท่านอธิบดี กล่าวว่า นโยบายกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เน้นการคิดเชิงบวก การเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

#[email protected] Thailand #Trust and Freindly คุณสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประชุมกับคณะสภาคนพิการทุ...

Continue reading

ดร.สำเริง วิระชะนัง อุปนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) เข้าร่วมประชุมใหญ่ AAN MEETING 2020

#AAN MEETING 2020 ดร.สำเริง วิระชะนัง อุปนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)ในฐานะกรรมการบริหาร เครือข่ายออทิสติก อาเซียน หรือ AAN เ...

Continue reading

หน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับดีมาก 4รอบติดกัน หรือ 12 ปี

#congratuation ขอแสดงความยินดีกับ ภาคธุรกิจ ทีมงานสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) มูลนิธิออทิสติกไทย ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกทุกจังห...

Continue reading

#คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการ

#คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับค...

Continue reading

#สร้างความยั่งยืนด้านอาชีพและการทำงานบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

#[email protected] #สร้างความยั่งยืนด้านอาชีพและการทำงานบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ คณะกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม นำโดย ดร.บุญรัก...

Continue reading