ภาพกิจกรรมสมาคม, สมาคมผู้ปกครองฯ

ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง เปิดโอกาสให้ผู้แทนบุคคลออทิสติก ที่เข้าสู่ระบบการทำงานในหน่วยงานของรัฐ

#Job Employment and Training Programs for Special-need Group
หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง เปิดโอกาสให้ผู้แทนบุคคลออทิสติก ที่เข้าสู่ระบบการทำงานในหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ Art Story by Autisticthai และกลุ่ม For All Coffee เข้าพบเพื่อหารือ”แนวทางสนับสนุนการสร้างงานแก่บุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” โดยอ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ ที่ปรึกษามูลนิธิ นำเสนอความคืบหน้าต่างๆโอกาสนี้ ศิลปินกลุ่ม Art Story by Autisticthai น้องทิว ได้มอบภาพวาดเหมือนที่วาดโดย “ทิว”แก่ทั้งท่านรัฐมนตรีและเยาวชนออทิสติกได้กล่าวแนะนำบทบาทและหน้าที่ของตน ซึ่งคณะ “ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน” เข้าใจและตระหนักว่า”บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สามารถทำงานได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล หากมีระบบสนับสนุนที่ดี”
ท่านรัฐมนตรี ให้ความสำคัญในประเด็นดังกล่าวโดยเห็นว่า “การพัฒนาศักยภาพสู่การทำงาน”
ต้องเป็นความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานในกระทรวงแรงงาน กับบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง จึงมอบหมายให้ ปลัดกระทรวงแรงงาน พิจารณามอบหมาย ผู้บริหารระดับกรม กำกับดูแลเรื่องดังกล่าว ทั้ง ระบบการจัดหางาน การจ้างงาน ระบบการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงาน เช่น การรับรองหลักสูตร Job Coach การกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน การส่งเสริมกลุ่มอาชีพอิสระ การจัดทำระเบียบหรืออนุบัญญัติรองรับ เช่น ระเบียบการจัด”ผู้สอนงานในหน่วยงานของรัฐ หรือสถานประกอบเพื่อสนับสนุนให้คนพิการทำงานได้” เป็นต้น ทั้งนี้ มูลนิธิได้เสนอประเด็น การรับรองหลักสูตรการสอนงาน โดยหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน ให้พิจารณาด้วย พร้อมเรียนเชิญ คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน มาเยี่ยมชม กิจกรรม “การฝึกอาชีพ”ของมูลนิธิออทิสติกไทยด้วย
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย
27 มกราคม 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *