ภาพกิจกรรมสมาคม, สมาคมผู้ปกครองฯ

คุณสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ท่านอธิบดี กล่าวว่า นโยบายกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เน้นการคิดเชิงบวก การเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

#DEP@Dth Thailand
#Trust and Freindly
คุณสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประชุมกับคณะสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โดย อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานสภาฯและคณะร่วมแบ่งปันความคิดเห็น แลกเปลี่ยนแนวคิดการร่วมมือทำงานระหว่างองค์การคนพิการกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ท่านอธิบดี กล่าวว่า นโยบายกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เน้นการคิดเชิงบวก การเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสร้างการทำงานเป็นทีมเดียวกันหรือ ONE TEAM และทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อเป้าหมายร่วมกัน เติมเต็มในส่วนที่ขาด การทำงานต้องให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนไป ทั้ง Digital Disruption และ New Normal
อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ เริ่มต้นด้วย กล่าวแสดงความยินดีกับท่านอธิบดี และกล่าวว่า สภาคนพิการฯจะทำงานร่วมกับ กรมพก. โดยเริ่มจากการทำงานที่มีความ Trust หรือความไว้วางใจต่อกัน. การประสานการทำงานอย่างใกล้ชิด การจัดตั้งทีมแกนหรือ Core Team ระหว่างสภาคนพิการฯกับกรมพก. ซึ่งจะทำหน้าที่ แลกเปลี่ยนข้อมูล ศึกษาประเด็นงานที่ยังค้างอยู่ งานในปัจจุบัน และงานในอนาคต เพื่อหา ข้อสรุปในการขับเคลื่อนประเด็นและเนื้องานร่วมกัน ประเด็นที่ต้องขับเคลื่อน เช่น การพัฒนาระบบศูนย์บริการคนพิการในพื้นที่ การทำงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด (การปรับโครงสร้าง ความร่วมมือในการทำงาน) การเชื่อมการทำงานระหว่างสภาคนพิการฯในพื้นที่กับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแบบภาคีความร่วมมือ รวมทั้งหารือนโยบายเฉพาะเรื่องเช่น เรื่อง Social Enterprise บ้านพิทักษ์สิทธิ์คนพิการในชุมชน การสนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีในการทำงานและฝึกอบรมต่างๆ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การทำงานเชื่อมกับองค์การคนพิการระดับชาติตามมาตรา 4 การสานงานและข้อมูลความรู้ร่วมกัน ไม่ทำงานซ้ำซ้อนกัน ทั้งนี้ Core Team จะทำหน้าที่เชื่อมต่อข้อมูลต่อกัน ในประเด็นนโยบาย คือเรื่อง กฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ต้องหารือกันเพื่อขับเคลื่อนให้สอดคล้องในแนวเดียวกัน นโยบายด้านส่ิงอำนวยความสะดวก ที่สภาจะเชิญชวนเครือข่าย เช่น T4A มาร่วมเคลื่อนงานกับ พก. ในรูปแบบ คณะทำงานเฉพาะประเด็น ซึ่งสภาฯมี 16 คณะทำงาน และมี 1มูลนิธิ คือ มูลนิธิ TRIP และขอให้ กรม พก. จัดทีมงานร่วมด้วย
บรรยากาศการพูดคุย ท่านอธิบดีสราญภัทร ให้ความเป็นกันเอง และเน้นประเด็นและเนื้อหาเป็นสำคัญ ทั้งนี้ จะร่วมกันจัดทำประเด็นเสนอคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในเดือน มกราคม 2564 ร่วมกัน
ขอบคุณกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
24 ธ.ค.2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *