ภาพกิจกรรมสมาคม, สมาคมผู้ปกครองฯ

#กระทรวงแรงงานไม่ทอดทิ้งแรงงานคนพิการ

#กระทรวงแรงงานไม่ทอดทิ้งแรงงานคนพิการ
#ขอบคุณกระทรวงแรงงาน
#นายจ้างก็ไม่ควรทอดทิ้งคนพิการ
#ยืนยันสัดส่วนจ้างงานคนพิการ๑๐๐ ต่อ๑ ไม่ใช่กลับไปอดีตเดิมๆ
นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒เมษายน ๒๕๖๓ ออกมาตรการเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานคนพิการ รวม๑๐ มาตรการ เช่นเดียวกับแรงงานทั่วไป รวมถึงพิจารณาข้อเสนอเรื่องการพิจารณาข้อเสนอของสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ที่ขอให้พิจารณาเรื่องการจ้างงานคนพิการ. การประชุมครั้งนี้ ต้องชื่นชมกระทรวงแรงงานที่รับฟังความเห็นทั้งด้านตัวแทนคนพิการ และตัวแทนธุรกิจ. เห็นตรงกันบางเรื่อง เห็นต่างกันบางเรื่อง ซึ่งท้ายสุดคือต้องนำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ตัดสินใจ
ประเด็นที่มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ การยืดหยุ่นระยะเวลาในการจัดหาคนพิการเข้าทำงานคนพิการที่ลาออกจากงานระหว่างปี. การจัดมาตรการการอนุมัติการโครงการตามมาตรา ๓๕ ให้เป็นมาตรฐานเดียวทั่วประเทศ มาตราการลดหย่อนภาษีให้แก่ นายจ้างที่ปฎิบัติตามกฎหมายคนพิการ ตามมาตรา ๓๓ ๓๔ และ ๓๕ในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นายจ้างนำไปลดหย่อนภาษีและค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น เท่ากับ นายจ้างจ่ายเงินจ้างงานไป ก็ได้คืนตามมาตราการด้านภาษี
ประเด็นที่มีความเห็นต่างกัน คือ การที่สมาคมผู้ค้าปลีกไทย เสนอขอลดสัดส่วนจากการจ้างงานคนพิการ จาก ๑๐๐ ต่อ ๑ เป็น ๒๐๐ ต่อ ๑ ซึ่งกระทรวงแรงงานชี้แจงว่า ถ้าใช้แนวทางนี้ จะทำให้คนพิการ ๗๐,๐๐๐กว่า คนที่รับการจ้างงานตามมาตรา ๓๓ ๓๕ ลดจำนวนลดเหลือประมาณ ๓๕,๐๐๐ คน จะเป็นความเดือดร้อนอย่างมาก ซึ่งองค์กรคนพิการ และหอการค้าไทย เห็นตรงกันว่า ควรคงตามอัตราเดิม รวมทั้งสนับสนุนอาชีพอิสระคนพิการให้มากขึ้น . ส่วนเรื่องการขอส่งเงินเข้ากองทุนคนพิการลดลง ยังติดขัดเงื่อนไขของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *