สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม

” องค์การคนพิการระดับชาติ ” องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรผ่านการประเมินมาตรฐาน จาก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์สมาคมผู้ปกครอง

#ประกาศ มาตรการช่วยเหลือคนพิการ

#ประกาศ มาตรการช่วยเหลือคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล มาตรการเยียวยาคนพิการ ในช่วงวิกฤติโควิด. ส...

Continue reading

#จากพระปณิธาน”เจ้าฟ้านักอ่าน”สู่ Co-Working Space #2เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ #ทรงพระเจริญ

  #จากพระปณิธาน”เจ้าฟ้านักอ่าน”สู่ Co-Working Space #2เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ #ทรงพระเจริญ พระเมตตาของสมเด็จพระกษิษฐาเจ้า...

Continue reading

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือ “ครูพี่โอ๊ะ” ของนักศึกษา กศน พร้อมคณะ ชื่นชม กศน. ต้นแบบ มูลนิธิออทิสติกไทย

#ครูพี่โอ๊ะ WOW WOW @Autisticthai Foundation #ครูพี่โอ๊ะ” wow wow...ชื่นชม “ต้นแบบ กศน. ออทิสติกไทย” ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่ว...

Continue reading

ภาพกิจกรรม

Autisticthai LIfe Skill Center

สี่กลไกหลักตามออทิสติกโรดแมป

congratulations autistic network

Asia Pacific Launch of The Global Campaign 2018
heart (1)

ร่วมบริจาค

gallery

ภาพกิจกรรม

location

ชมรมผู้ปกครอง

chat

คุยกับอาจารย์