สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม

” องค์การคนพิการระดับชาติ ” องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรผ่านการประเมินมาตรฐาน จาก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์สมาคมผู้ปกครอง

#เบี้ยความพิการ กรมบัญชีกลางจ่ายเข้าบัญชีตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ พร้อมกันทั่วประเทศ

#เบี้ยความพิการ กรมบัญชีกลางจ่ายเข้าบัญชีตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ พร้อมกันทั่วประเทศ ม.ค.63 โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากข...

Continue reading

ขอเชิญฟังบรรยายความตระหนักรู้เรื่องการพัฒนาบุคคลผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ขอเชิญฟังบรรยายความตระหนักรู้เรื่องการพัฒนาบุคคลผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ทั้งการพัฒนาจากภายนอกสู่ภายในคือการฝึกบำบัดและการปรับพฤติก...

Continue reading

#วันครูปีนี้ #ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา คำขวัญวันครู #การศึกษาพิเศษ ที่น่ารัก น่าสงสาร #คารวะครูด้วยหัวใจ

#วันครูปีนี้ #ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา คำขวัญวันครู #การศึกษาพิเศษ ที่น่ารัก น่าสงสาร #คารวะครูด้วยหัวใจ ครู นับเป็น ปูชนียบุคคล ที...

Continue reading

#แก้ไขกฎหมายคนพิการ

#แก้ไขกฎหมายคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ “มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา” เพื่อปรับปรุ...

Continue reading

ภาพกิจกรรม

Autisticthai LIfe Skill Center

สี่กลไกหลักตามออทิสติกโรดแมป

congratulations autistic network

Asia Pacific Launch of The Global Campaign 2018
heart (1)

ร่วมบริจาค

gallery

ภาพกิจกรรม

location

ชมรมผู้ปกครอง

chat

คุยกับอาจารย์